Frityrolje Fett og vegetabilsk olje

Fett og vegetabilsk olje fra storhusholdning, restauranter og spisesteder.

Kan inneholde:
Frityrolje fra restauranter, spisesteder og kafeer
Brukt matolje og fett
Skal ikke inneholde:
skal ikke inneholde vann
skal ikke inneholde andre typer olje
Annet avfall

Innsamling

Hentes med sugebil eller samles i fat/IBCer som hentes med skapbil.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes til biofyringsolje, biodiesel, teknisk olje eller biogass.

Behandling

Avfallet gjennomgår en kvalitetskontroll når det ankommer avfallsmottaket. Deretter lastes det om og blir transportert videre til behandlingsanlegg/sluttbruker.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide