Lysstoff ny rødfarge

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvlamper.

ill-12-1060x350

Innsamling

Lyskildene samles inn i separate og godkjente oppsamlingsenheter og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses. Bruk helst spesialemballasje som for eksempel finérkasser eller pallekarmer. Lysstoffrør, sparepærer og kvikksølvlamper skal deklareres i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 11.

Gjenvinning

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

Behandling

På anlegget blir avfallet sortert før det sendes videre til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/eller destruksjon. Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede avfallstyper, enkeltvis emballerte enheter eller enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre farlige stoffer. Det belastes et avviksgebyr hvis avfallet er plassert i uegnete oppsamlingsenheter som for eksempel bur eller avfallsbeholdere. Dersom avfallet er så ødelagt at behandling er umulig eller uforsvarlig, vil det kunne avises for gjenvinning. Det vil da bli sendt direkte til mottak for farlig avfall for avfallsbesitters regning.

Eksempler:
  • Lysstoffrør
  • Sparepærer
  • Kvikksølvlamper
Skal ikke inneholde:
  • Emballasje
  • Armaturer
  • Andre lyskilder som f.eks. glødelamper
  • Annet avfall