Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Cables & chords
languagenoen

Kabler og ledninger

Isolerte elektriske ledninger, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignende art.

Innsamling

Kabler og ledninger samles og leveres i bur eller pall med karmer. Større mengder kabler og ledninger kan samles i lift- eller krok-container.

Gjenvinning

Metallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter, mens plast og andre komponenter energigjenvinnes. Enkelte komponenter i kabler og ledninger kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles og energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

  • Alle typer elektriske ledninger og kabler

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Annet avfall