Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
EE-waste

EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

Innsamling

EE-avfall skal sorteres i fem forskjellige typer: Lysrør, andre lyskilder, kabler og ledninger, småelektronikk og større elektriske produkter. Avfallet skal samles inn i egnede og godkjente enheter. Utstyret leveres av Franzefoss Gjenvinning AS. Hentes i containere for lift- eller krokbil, bur, pallekarm, kasser.

Gjenvinning

Deler av EE-avfallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter, men enkelte komponenter kan gjenbrukes i nye produkter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres).

Behandling

EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Disse blir identifisert og sortert ut ved mottaket. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes. På mottaket foretas visuell kontroll og utsortering før EE-avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

 • Husholdningsapparater
 • Kabler og ledninger
 • Datamaskiner, telefoner og kontorutstyr
 • Lyd- og bildeutstyr
 • Leker, fritids- og sportsutstyr
 • Fastmontert utstyr for oppvarming, airconditioning og ventilasjon
 • Salgsautomater
 • Lyskilder og belysningsutstyr
 • Medisinsk utstyr
 • Overvåkings- og kontrollsystemer
 • Elektrisk og elektronisk verktøy

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Farlig avfall som ikke er EE-avfall
 • Batterier
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Annet avfall