Elektronikk EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

Eksempler
Datamaskiner, telefoner og kontorutstyr
Elektrisk og elektronisk verktøy
Fastmontert utstyr for oppvarming, airconditioning og ventilasjon
Husholdningsapparater
Kabler og ledninger
Lyd- og bildeutstyr
Leker, fritids- og sportsutstyr
Lyskilder og belysningsutstyr
Medisinsk utstyr
Overvåkings- og kontrollsystemer
Salgsautomater
Skal ikke inneholde:
Emballasje
Farlig avfall som ikke er EE-avfall
Batterier
Tonerkassetter og blekkpatroner
Annet avfall

Innsamling

EE-avfall skal sorteres i fem forskjellige fraksjoner: kabler og ledninger, lysstoffrør, blandet EE-avfall, andre mindre lyskilder og store enheter. Avfallet skal samles inn i egnede og godkjente enheter. Utstyret leveres av Franzefoss Gjenvinning AS. Hentes i containere for lift- eller krokbil, bur, pallekarm, kasser.

Gjenvinning

Deler av EE-avfallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter, men enkelte komponenter kan gjenbrukes i nye produkter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres).

Behandling

EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Disse blir identifisert og sortert ut ved mottaket. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes. På mottaket foretas visuell kontroll og utsortering før EE-avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide