Porselen og keramikk

Produkter fremstilt fra uorganisk materiale (leire og knust stein), ikke metalliske materialer.

Her finner du informasjon om avfallstypen porselen og keramikk

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Kan inneholde

Alle materialer laget av porselen og keramikk
Toalettskåler
Servanter
Kopper og tallerkner
Blomsterpotter
Vaser, boller og fat

Skal ikke inneholde

Metaller
Plast
 Annet avfall

 

Innsamling

Oppsamling i beholdere eller containere. Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Gjenvinning

Deponering.

Behandling

På anlegget blir avfallet kvalitetskontrollert før det leveres til godkjent mottak.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
image 3452