Papp Blandet papp og papir

Mikset fraksjon. Dette skal være tørt og rent.

Kan inneholde:
Brevpapir
Konvolutter
Kopipapir
Datalister
Makulert papir
Bølgepapp
Skylt drikkekartong, eggkartong og annen emballasje til for eksempel frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
Pocketbøker
Poser og sekker
Omslagspapir
Transport- og inneremballasje av støpt fiber
Eksponeringsemballasje
Pappkasser til å transportere blant annet møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer.
Skal ikke inneholde:
Laminater og produkter som inneholder plast
Sølete/fettete/våt papp, papir og kartong
Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag
Tørkepapir og servietter
Matpapir
Gavepapir
Bøker (som ikke er pocket)
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, beholdere og containere.

Gjenvinning

Papir gjenvinnes til nytt papir. Brunt papir, bølgepapp og kartong gjenvinnes til ny papp.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før papiret/pappen presses i baller og leveres til fabrikker for gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide