Restavfall Restavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Kan inneholde:
Usortert ordinært avfall
Ferdigsortert avfall som ikke er egnet for gjenvinning
Skal ikke inneholde:
Batteri
Gips
Beholdere for gass
Farlig avfall (maling, batterier,impregnert trevirke, o.l.)
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Dekk
Matavfall
Flytende avfall
Forurensede masser
Ugjennomsiktige søppelsekker
Isolasjon (lokale variasjoner kan forekomme. Kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg)

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, komprimator, beholdere, avfallssekk.

Gjenvinning

Materialgjenvinning, energigjenvinning, og deponi.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet blir deretter sortert før det blir sendt videre til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi. Det ilegges tilleggsgebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide