Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Utsortert brennbart avfall

Utsortert brennbart avfall

Består av utsorterte avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

Innsamling

Krok-, lift- eller kombicontainere, komprimatorer, beholdere, avfallssekk.

Gjenvinning

Meteall fjernes. Utsortert brennbart restavfall kvernes og leveres til energigjenvinning (brensel til forbrenningsanlegg).

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Avfallet kvernes og balles. Deretter leveres det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

  • Utsorterte avfallsfraksjoner som er egnet for energiutnyttelse

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
  • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
  • Dekk
  • Matavfall
  • Flytende avfall
  • Tunge masser (stein, grus, jord, betong, etc.)
  • Gips