restavfall

Blandet næringsavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

IMG_5008-restavfall-brennbart-1060x350

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, komprimator, beholdere, avfallssekk.

Gjenvinning

Material- eller energigjenvinning. En liten andel deponeres.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Av bearbeidet avfall oppnås det materialgjenvinning (28%), energigjenvinning (70%) eller deponi (2%). Det ilegges tilleggsgebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
 • Usortert ordinært avfall
 • Ferdigsortert avfall som ikke er egnet for gjenvinning
Skal ikke inneholde:
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, o.l.)
 • Isolasjon
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.