Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Blandet næringsavfall (restavfall) 1

Blandet næringsavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, komprimator, beholdere, avfallssekk.

Gjenvinning

Material- eller energigjenvinning. En liten andel deponeres.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Av bearbeidet avfall oppnås det materialgjenvinning (28%), energigjenvinning (70%) eller deponi (2%). Det ilegges tilleggsgebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

 • Usortert ordinært avfall
 • Ferdigsortert avfall som ikke er egnet for gjenvinning

Skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, o.l.)
 • Isolasjon
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips