Trevirke Behandlet trevirke

Blandet trevirke fra rivingsaktiviteter, byggeplasser, etc. som er overflatebehandlet med maling, lim, lakk, kjemikalier eller lignende, under grenseverdi for farlig avfall.

Kan inneholde:
Rivingsvirke og kapp
Malt treverk
Transportemballasje
Sponplater
Kryssfinerplater
Limtre
Skal ikke inneholde:
Impregnert trevirke med CCA, Cu eller kreosot
Greiner, kvister og trestammer
Gips
MDF-plater
Siporex
Asfalterte plater
Vinduskarmer fra isolerglassruter
Brannhemmende plater
Huntonittplater
Annet avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainere, avfallssekk, kranbil. Vekt per m³: Ca 200 kg.

Gjenvinning

Treverket kvernes til flis som benyttes til biobrensel (energigjenvinning).

Behandling

På mottaket foretas mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Treverket kvernes til flis. Spiker, beslag, o.l. sorteres ut med magneter.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide