Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Naboinformasjon, Steinskogen

Vi i Franzefoss er klar over at våre virksomheter kan påvirke det ytre miljøet negativt i form av støy, støv, lukt og avrenning. Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig med på at utslippene er i henhold til rammene myndighetene har satt. Vi tar våre naboer på alvor, og prøver på best mulig måte å avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører.

Få varsel om sprengning via SMS

Målinger og rapporter fra anlegget

Varsler og nyheter

arrow_back Tilbake til Steinskogen