Forretningsområder
Næringsavfall Byggavfall
Farlig avfall Offshore og rederi
Rådgivning Jern og metall
Containerutleie Suge- og spyletjenester
Forside

Franzefoss Gjenvinning er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede løsninger.

Vårt virksomhetsområde er i hovedsak innen håndtering av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring. Les mer >

Mann som inspiserer nedgarvd fyringsoljetank

Siste nytt

Revidert deponiveileder

Veileder for basiskarakterisering og mottakskontroll for avfall til deponi er nå revidert.
Les mer her

Du finner nytt skjema her

Har du en miljøbombe i hagen? Fjern fyringsoljetanken før den påfører deg store kostnader

Nedgravde oljetanker representerer en alvorlig miljøfare. Dersom det går hull på tanken og olje lekker ut i grunnen, må de forurensede massene fjernes. Dette kan medføre store kostnader for eieren. 
Les mer >

Miljørapport 2014

Franzefoss Gjenvinning AS kjøper Avfall Sør Bedrift AS

Miljørapport 2013

Franzefoss Gjenvinning sin miljørapport for 2013 er nå ferdig.
Les mer her
Leie container?
Containerutleie - raskt og rimelig!
Engasjement for miljøet
Ledende på gjenvinning i Norge
Miljøansvar i praksis

Når du velger Franzefoss, så velger du en trygg og seriøs samarbeids- og miljøpartner.

Natur og miljø har blitt agenda på regjeringsplan verden rundt. Myndighetene stiller stadig strengere krav til forsvarlig avfallshåndtering.

Franzefoss Gjenvinning er en ledende leverandør innen gjenvinning i Norge. Vi kaller det miljøansvar i praksis.
Les mer >

Fra avfall til ressurs

På flere steder i Norge driver vi innsamling, sortering og gjenvinning av avfall fra næringsliv og private.

Med en moderne maskinpark og flere sorteringsanlegg bidrar vi til å sortere avfallsom egner seg for gjenbruk, gjenvinning eller energigjenvinning.
Les mer >