Om oss
Utskriftsvennlig versjon

Oxum Containerservice AS (100%)


Publisert: 25.08.2015
Samfunnets beste valg

Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve Franzefoss som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte.

Vi skal overholde alle krav som er pålagt oss av tilsynsmyndighetene, og våre ansatte skal ha en utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Vi skal være samfunnets beste valg.
Les mer >

Kvalitet og HMS

Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten.

Våre selskaper jobber etter internkontrollens lover, og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner. Ved å jobbe systematisk med HMS skal alle ansatte få en trygg arbeidsplass i Franzefoss.
Les mer >